taxci
 

De fiscale aangifte van de BV

Laatst gewijzigd: 11-12-2007

Een Nederlandse BV moet jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting indienen.  Dit geldt  in beginsel voor elke BV en voor iedere ander lichaam dat zelfstandig aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. 

 

De BV kan ook verplicht zijn om aangifte te doen voor andere belastingen zoals de BTW, loonbelasting of dividendbelasting, maar dat zal van de feitelijke situatie afhangen.     

 

Uit de praktijk blijkt dat de fiscale aangiften meestal door het bedrijf zelf of door de accountant worden opgesteld.  Op zichzelf is hier niets mis mee.  Een aangifte dient ter verschaffing van informatie en wie kan dat beter dan het bedrijf zelf of de betrokken accountant? 

 

Een fiscale aangifte heeft echter een bijzonderheid: de informatie verschaffing dient tot vaststelling van de belastingschuld.  De door de BV verschuldigde belasting vloeit voort uit toepassing van fiscale regels op de in de aangifte verschafte informatie.  En op dit punt gaat het nogal eens fout. 

 

De informatie die u namelijk in de aangifte moet verschaffen heeft fiscale betekenis, vaak zonder dat dit uit de aangifte zelf blijkt.  U kunt bijvoorbeeld in uw aangifte een beroep doen op een vrijstelling of speciale fiscale tegemoetkoming.  U zult dan wel fiscale expertise nodig hebben om te beoordelen of u inderdaad voor dergelijke faciliteiten in aanmerkingen komt en hoe u dit in de aangifte moet verwerken.  Daarnaast komt het regelmatig voor dat in de aangifte fiscale correcties moeten worden gemaakt op de cijfers volgens de jaarrekening.  Het fiscale winst begrip is nu eenmaal niet gelijk aan het winstbegrip volgens de jaarrekening en u zult hier bij het opstellen van de aangifte rekening mee moeten houden.  

 

Wij stellen graag onze ervaring en expertise aan u ter beschikking om in eerste instantie te zorgen dat de aangifte op juiste wijze en tijdig (digitaal) wordt ingediend.  Indien gewenst kunnen wij uitstel voor het indienen van de aangifte verzorgen.  Daarnaast kunnen wij u op basis van de fiscale aangifte adviseren over eventuele belastingbesparingen die mogelijk zijn.  Zie ook Fiscale planning voor BV’s.  Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij discussies met de belastingdienst.  

 

Onze betrokkenheid kan variëren en het is voor ons niet ongebruikelijk om als specialist naast de accountant of een andere belastingadviseur te werken.  Wij bieden onder andere de volgende diensten:

 

1                    Het rechtstreeks in overleg met u en uw accountant verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting en de controle op de aanslagregeling.  Wij kunnen dit desgewenst op basis van vaste jaarlijkse vergoeding doen (abonnement).

 

2                    De aangifte wordt door u zelf of uw accountant gemaakt maar wij doen de laatste review.  Officieel kunnen wij als uw belasting adviseur optreden en desgewenst zorgen voor uitstel, controle van aanslagen, etc. 

 

3                    Advies op zaken met betrekking tot de jaarlijkse aangifte.

 

4                    Het rechtstreeks in overleg met u en uw accountant verzorgen van de aangifte voor de dividendbelasting of de kapitaalsbelasting en de controle op de aanslagregeling.

 

5                    Ondersteuning bij een boekenonderzoek van de belastingdienst of discussies die u met de belastingdienst hebt lopen. 

 

Indien onze aanpak u aanspreekt, nodigen wij uit om contact met ons op te nemen. 

 

Wij maken graag een afspraak met u.