taxci
 

De huidige status van fiscale wetgeving op de BES eilanden

Laatst gewijzigd: 03-01-2011

Vanwege het feit dat de BES eilanden een onderdeel van het grondgebied van het land Nederland gaan vormen, behoren zij – na de opheffing van het land Nederlandse Antillen – tot de Nederlandse rechtsorde.  

Vanaf 10 oktober 2010 wordt Nederland verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het fiscale stelsel op de BES-eilanden. Er komt dan ook een nieuw belastingregime op de BES-eilanden, hoewel in de periode van
10 oktober 2010 tot 1 januari 2011 het bestaande Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel op de BES eilanden nog kortstondig van kracht blijft. De bedoeling is dat het nieuwe fiscale stelsel op 1 januari 2011 ingaat.

Het thans op de BES eilanden geldende fiscale stelsel is vervat in Nederlands-Antilliaanse landsverordeningen. Deze landsverordeningen verliezen na de opheffing van het land automatisch hun rechtskracht voor het grondgebied van de BES eilanden. Er komt een nieuw fiscaal stelsel voor de BES eilanden.  

De Nederlandse regering wordt op de BES eilanden verantwoordelijk voor alle taken die volgens het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geen aangelegenheid van het Koninkrijk zijn. Het fiscale stelsel is één van die aangelegenheden die niet tot de taak van het Koninkrijk der Nederlanden behoren en valt dientengevolge toe aan de autonome landen in het Koninkrijk.

Nederland wordt derhalve verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het fiscale stelsel op de BES eilanden, voor zover deze taak op rijksniveau wordt belegd. Voor zover de taak wordt toebedeeld aan de openbare lichamen, vergelijkbaar met de belastingbevoegdheid van Nederlandse gemeenten, zal de inrichting en uitvoering van dat deel van het fiscale stelsel behoren tot de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466,  of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

Wij maken graag tijd voor u !

(terug naar index)