taxci
 

Formeel belastingrecht

Laatst gewijzigd: 03-01-2011

Het Nederlands-Antilliaans formeel belastingrecht is geregeld in de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL), en voor het procesrecht in belastingzaken in de Landsverordening op het beroep in belastingzaken 1940. De bepalingen van internationale bijstandsverlening zijn niet opgenomen in een afzonderlijke wet, maar in de ALL.

Gekozen is om het Nederlands-Antilliaans formeel belasting(proces)recht in beginsel te laten voortbestaan. Daarmee is gegarandeerd dat het huidige formele belasting(proces)recht in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijft gelden. Het voorgaande betekent dat belanghebbende tegen een voor bezwaar vatbare beschikking van de Belastingdienst in bezwaar kan gaan bij de inspecteur. Vervolgens staat op de uitspraak op bezwaarschrift beroep open bij de Raad van Beroep voor belastingzaken. Op deze wijze krijgt de Raad van Beroep voor belastingzaken weliswaar te maken met vier verschillende fiscale stelsels (namelijk van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden) maar met slechts één fiscaal procesrecht. Dit vergroot de slagkracht van de Raad van Beroep voor belastingzaken. Aangezien de ALL geënt is op de AWR, is het naar verwachting voor de rijksbelastingdienst niet bezwaarlijk om te maken te hebben met verschillende formele wetten in Nederland binnen Europa en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast is in een aantal gevallen het formele belastingrecht niet ontleend aan de ALL, maar aan de AWR. Deze keus is met name gemaakt in die gevallen waarin de AWR meer rechtszekerheid biedt aan de belastingplichtige.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466,  of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

Wij maken graag tijd voor u !

(terug naar index)