taxci
 

Omzetting spaartegoedenrichtlijn

Laatst gewijzigd: 03-01-2011

De Landsverordening spaarvermogensheffing is de Nederlands-Antilliaanse omzetting van de Europese spaartegoedenrichtlijn13 en wordt vrijwel één op één overgenomen.

Deze regeling heeft gevolgen voor een op de BES eilanden gevestigde uitbetalende instantie (veelal een bank) die een rentebetaling verricht aan een uiteindelijk gerechtigde die woont in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden of de 26 overige lidstaten van de Europese Unie. Het land de Nederlandse Antillen heeft ervoor gekozen gedurende een (niet gedefinieerde) overgangstermijn een bronheffing in te houden. Na afloop van deze overgangsperiode is de inhouding van een bronheffing niet meer toegestaan (dat geldt ook voor bijvoorbeeld België, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en Liechtenstein). Echter, het staat de Nederlandse Antillen vrij om eerder dan na afloop van deze overgangsperiode over te stappen op het eindmodel (automatische gegevensuitwisseling).

De grootste wijziging ten opzichte van de thans geldende landsverordening is dat op de BES eilanden gevestigde uitbetalende instanties geen bronheffing meer zullen inhouden op uitgaande rentebetalingen.  Dit heeft tot gevolg dat vanaf het moment van ingang van de staatkundige vernieuwingen ook op de BES eilanden – net als bijvoorbeeld in Nederland en op Aruba – de automatische uitwisseling van rentegegevens de norm wordt.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466,  of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

Wij maken graag tijd voor u !

(terug naar index)