taxci
 

Voorkoming van dubbele belasting

Laatst gewijzigd: 03-01-2011

Het nieuwe fiscale stelsel voor de BES eilanden voorziet in enkele regelingen die het toekomstige fiscale stelsel voor de BES eilanden als het ware moeten aansluiten op die van het Europese deel van Nederland, de overige tot het Koninkrijk behorende eilanden en derdelanden. Voor deze aansluiting wordt enkel in hoofdstuk VIII een ‘haakje’ gecreëerd. In hoofdstuk VIII wordt bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur dubbele heffing kan worden voorkomen als daar op andere wijze (bij verdrag of rijkswet) niet in wordt voorzien.

Het voorgaande betekent dan ook dat bij algemene maatregel van bestuur zal worden voorzien in een eenzijdige regeling voor de BES eilanden die lijkt op het Nederlandse Besluit ter voorkoming van dubbele belasting 2001 (ten opzichte van derdelanden). Daarnaast zal een regeling worden gemaakt die een koppeling legt tussen het fiscale stelsel van het Europese deel van Nederland en dat van de BES eilanden. Voor laatstgenoemde algemene maatregel van bestuur is in een verplichte voorhangprocedure voorzien. De hiervoor genoemde algemene maatregelen van bestuur worden te zijner tijd opgesteld.

De aansluiting van het fiscale stelsel van de BES eilanden met dat van Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt bij rijkswet geregeld. Hiertoe wordt de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK) aangepast in het voorstel van Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen (RARON). Parallel aan dit traject zal tevens in samenspraak met Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden gewerkt aan een herziening van de BRK. Voor een toelichting op de met de BRK samenhangende wijzigingen wordt verwezen naar de RARON.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466,  of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

Wij maken graag tijd voor u !

(terug naar index)