taxci
 

Nieuws

Belastingverdrag met Zwitserland treedt in werking

Laatst gewijzigd: 16-01-2012

9 november 2011

Op 9 november 2011 is het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland, dat op 26 februari 2010 in Den Haag werd ondertekend, in werking getreden.

Wij verwijzen naar ons eerder nieuwsbericht Ondertekening nieuw belastingverdrag met Zwitserland

Dit betekent concreet dat het vanaf 9 november 2011 mogelijk is informatieverzoeken (met terugwerkende kracht tot 1 maart 2010) te doen, als er bijvoorbeeld vermoedens zijn van Nederlandse zwartspaarders in Zwitserland. Dit verdrag vervangt het oude verdrag met Zwitserland uit 1951. Het oude verdrag bood geen enkele mogelijkheid tot informatie-uitwisseling, het nieuwe verdrag wel.

Het verdrag voorkomt dubbele belasting en geeft zekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten zoals ondernemingswinsten, dividenden, interest, royalty´s, arbeidsinkomen en pensioenen. Deze bepalingen worden van toepassing met ingang van 1 januari 2012. Daarnaast voorziet het verdrag in de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied conform de internationale OESO-standaarden. Het gaat daarbij om inlichtingen over alle mogelijke belastingsoorten die voor de nationale heffing en inning van belang kunnen zijn.

Tijdens de vierde bijeenkomst van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information in Parijs op 25 en 26 oktober jl. is aanvullend een overeenkomst getekend tussen de Nederlandse en Zwitserse autoriteiten. Om (bank)informatie te krijgen hoeft de fiscus niet per se de naam van betrokkene en de naam van de bank te kennen. Ook andere gegevens, bijvoorbeeld een rekeningnummer, kunnen voldoende basis zijn voor het doen van een informatieverzoek. De overeenkomst wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Ton Smit, bereikbaar op telefoonnummer 020 – 570 94 44 of via email: ton.smit@taxci.nl of met Edwin Veele 010-201 04 72 of via e-mail edwin.veele@taxci.nl.