taxci
 

Onze expertise

Laatst gewijzigd: 06-12-2017
International tax planning
Het opzetten en fiscaal structureren van ondernemingen
Fusies, reorganisaties en overnames  
Fiscale diensten voor financiële instellingen
Fiscale begeleiding van investeringen en beleggingen
Emigratie of werken in het buitenland  
Ondersteuning van expatriates
Fiscale trainingen en cursussen

International tax planning

Hoe voorkomt u dubbele belastingheffing als u activiteiten buiten Nederland verricht? Moet u een buitenlandse dochtermaatschappij opzetten of juist niet? Wilt u belasting besparen op buitenlandse activiteiten? Of krijgt u juist nog geld van de buitenlandse belastingdienst?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die ons regelmatig worden voorgelegd. Wij beschikken over de kennis en expertise om u in internationale trajecten op professionele wijze te ondersteunen; advies over de belastingheffing in het buitenland maar ook de eventuele vrijstelling die u in Nederland daarvoor kunt claimen. U kunt bij ons terecht voor degelijke en betrouwbare tax planning. Ook kunnen we u in contact brengen met geschikte buitenlandse adviseurs en eventueel het gehele internationale traject coördineren.

Het opzetten en fiscaal structureren van ondernemingen

Meer halen uit uw bedrijf door uw structuur fiscaal te optimaliseren? Een bestaande ondernemingen inbrengen of herstructureren met minimale belastingconsequenties? Een bedrijfsonderdeel naar het buitenland verplaatsen ? Wilt u een nieuwe onderneming opzetten op een fiscaal efficiënte manier?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die ons regelmatig worden voorgelegd. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten van een fiscaal efficiënte structuur voor uw nieuwe onderneming of het optimaliseren van een bestaande structuur. De belastingheffing is meestal niet moeilijk, maar het inpassen daarvan in uw strategie kan dit wel zijn. Wij begeleiden u in deze trajecten en zorgen dat uw fiscale positie zo voordelig mogelijk is. Indien nodig maken wij afspraken met de belastingdienst of verstrekken wij een opinie op de fiscale gevolgen.

Fusies, reorganisaties & overnames

Koopt u aandelen of activa en passiva? Hoe gaat u om met fiscale risico’s of claims uit het verleden? Is een due diligence nodig, of beter niet? Is de fiscale renteaftrek voor de financiering van de acquisitie zeker gesteld? Wat zijn de fiscale consequenties van een "earn-out" regeling? Zijn er fiscale voordelen te behalen?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die ons regelmatig worden voorgelegd. Door onze expertise en ervaring op het gebied van fusies en overnames, kunnen wij u op professionele wijze bij dergelijke vraagstukken begeleiden. Wij hebben ruime ervaring met de fiscale begeleiding van transacties, due diligence onderzoeken en contractbesprekingen. Onze flexibele tarieven zijn hierop afgestemd.

Fiscale diensten voor financiële instellingen

Kan het rendement op een investering worden verhoogd door gebruik te maken van alternatieve financiële instrumenten? Welke belastingconsequenties heeft het gebruik van opties of swaps? Kunt u belasting besparen door het gebruik van derivaten, of juist niet? Beter preferente aandelen, dan achtergestelde lening? Ondersteuning nodig bij het opstellen van een prospectus?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die ons regelmatig worden voorgelegd. Wij hebben ruime ervaring met deze materie en kunnen u op professionele wijze op deze gebieden begeleiden.

Fiscale begeleiding van investeringen en beleggingen

Kunt u het rendement op uw beleggingen verhogen door gebruik te maken van fiscale faciliteiten? Winst bij de overdracht van uw onderneming fiscaal belast? Belegging in aandelen of vastgoed , via een BV of in privé?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die ons regelmatig worden voorgelegd. Vanuit onze ervaring en expertise kunnen wij u adviseren op de fiscale aspecten van uw beleggingen of investeringen.

Emigratie of werken in het buitenland

U wilt emigreren en vraagt zich af hoe dat verloopt voor de belastingheffing? U gaat tijdelijk in het buitenland werken en vraagt zich af of daar nog fiscale tegemoetkomingen voor gelden? Heeft u recht op vrijstellingen, krijgt u nog geld terug, of moet u juist betalen? Wie handelt de aangifte verder af?

U wordt door uw werkgever gevraagd om uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk voort te zetten bij een buitenlandse vestiging of u besluit zelf een onderneming op te starten in het buitenland. Bij werken en ondernemen in het buitenland heeft u niet alleen te maken met een vreemde taal, maar bijvoorbeeld ook met andere gebruiken, wet- en regelgeving. Zo zult u bijvoorbeeld vanaf het moment van verhuizing niet alleen met de Nederlandse belastingdienst te maken krijgen maar ook met de belastingdienst in het buitenland. Daarnaast zult u - mocht u besluiten ook in het buitenland te gaan wonen - heel wat zaken moeten regelen. Wat doet u bijvoorbeeld met uw huidige woning, valt heel uw salaris toe te rekenen aan de buitenlandse periode of de Nederlandse periode, welke aftrekposten rekent u toe aan uw buitenlandse en welke aan uw Nederlandse periode, hoe zit het met de sociale verzekeringen? Wij kunnen u begeleiden bij het in kaart brengen van de gevolgen voor uw netto inkomen, pensioenopbouw, huisvesting of vermogensopbouw.

Ondersteuning van expatriates

U bent tijdelijk naar Nederland uitgezonden en u vraagt zich af hoe de belastingheffing hier verloopt? Heeft u recht op de 30%-regeling en hoe moet u deze aanvragen ? Wat gebeurt er met uw optieplan? Wie verzorgt uw Nederlandse aangifte?

Nederland kent een fiscaal gunstige regeling (de 30%-regeling) voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gehaald. Deze werknemers, de zogenaamde "expatriates", kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 30%-regeling. Voordeel van deze regeling voor zowel werkgever als werknemer is een vaste belasting- en premie vrije vergoeding kan worden verstrekt. Wij kunnen u adviseren op dit gebied en ook de aanvraag van de 30%-regeling en de jaarlijkse aangifte verzorgen. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij het aanvragen van benodigde werk- en verblijfsvergunningen voor de buitenlandse werknemers.

Fiscale trainingen en cursussen

De praktijk staat voorop bij de fiscale trainingen en cursussen van Tax Training International (TTI is de opleidingstak van TAXci). In zowel de trainingen als de cursussen krijgen de deelnemers technische en praktische kennis van de nationale en internationale fiscaliteit aangereikt. TTI biedt vier soorten trainingen aan:

1. Praktijkgerichte trainingen waarin een aantal specifieke fiscale onderwerpen worden toegelicht opeen  toegankelijk en praktijkgerichte manier.

2. Trainingen gericht op de fiscale theorie, waarbij diepgang niet wordt geschuwd.

3. Trainingen over fiscale strategieën of processen.

4. Trainingen waarin actuele fiscale ontwikkelingen worden behandeld.

TTI stemt in overleg met u het trainingsprogramma desgewenst zodanig af dat de opgedane kennis meteen in de praktijk toe te passen is. De trainingen worden meestal in-house gegeven.

U kunt ons bereiken op kantoor, via e-mail of bellen met 020-5709440 voor ons kantoor in Amsterdam of 010 2010466 voor ons kantoor in Rotterdam.  

Wij maken graag tijd voor u!