taxci
 

Nieuws

Onderhandelingen belastingverdragen in 2010

Laatst gewijzigd: 17-11-2010

1 juli 2010

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over nieuwe belastingverdragen.

In de tweede helft van 2010 gaat Nederland gesprekken aan met:  

  • Australië,
  • België,
  • Costa Rica,
  • Duitsland,
  • Indonesië,
  • Kenia,
  • Nieuw-Zeeland en
  • Panama.

 Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en verdeelt de heffingsrechten tussen Nederland en het andere land.

Naast onderhandelingen met de genoemde landen zijn er in verband met de staatkundige hervormingen gesprekken met Aruba, Curaçao en St. Maarten over een belastingregeling voor het Koninkrijk. Ook zal Nederland (hernieuwd) contact leggen met Angola, Brazilië, Chili, China, Colombia, India, Polen en Singapore, wat op afzienbare termijn zou kunnen leiden tot het starten of voortzetten van onderhandelingen over een belastingverdrag of een wijzigingsprotocol. Ten slotte zijn er tussen Nederland en andere landen contacten die op termijn kunnen leiden tot onderhandelingen.

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons kantoor op 010-2010466 of rechtstreeks met

Ton Smit 

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl