taxci
 

De aangifte inkomstenbelasting bij emigratie of immigratie (M-biljet)

Laatst gewijzigd: 08-01-2021

In het geval u in 2020 naar of vanuit Nederland bent verhuisd, dient u geen reguliere aangifte inkomstenbelasting in, maar een zogenaamd M-biljet in te dienen. De "M" staat voor "migratie".

Wat is zo bijzonder aan een M-biljet?

Het M-biljet is een papieren biljet met extra vragen over uw inkomen tijdens de periode van binnenlandse en/of buitenlandse belastingplicht (voor zover van toepassing).

Het M-biljet bestaat als het ware uit twee aangiften, gecombineerd in één biljet. Het ene deel ziet op de periode dat u inwoner was van Nederland en het andere deel op de periode dat u niet-inwoner was van Nederland. Op deze manier wordt het gehele belastingjaar behandeld en kunnen sommige onderdelen (met betrekking tot belastbare grondslag en of aftrekposten) pro-rata worden toegepast.

Bij het invullen van het M-biljet dient in eerste instantie te worden bepaald wanneer uw Nederlandse belastingplicht is begonnen en/of wanneer deze is geëindigd.

Bij immigratie zal ook gekeken moeten worden in hoeverre u in Nederland belastingplichtig was tijdens de periode dat u niet woonachtig was in Nederland. Als niet-inwoner wordt u niet hetzelfde belast als inwoner en het bestaan van buitenlandse belastingplicht op het moment van immigratie kan van belang zijn voor de Nederlandse belastingheffing.

Voor mensen die Nederland verlaten bevat het M-biljet nog een bijzonder hoodfstuk over de aanwezigheid van een Nederlandse belastingclaim op bijvoorbeeld aandelen in een Nederlandse of buitenlandse vennootschap, opgebouwde pensioenrechten of lijfrenten. De in het M-biljet te verstrekken informatie dient namelijk als basis voor maatregelen die tot doel hebben om de Nederlandse belastingclaim zeker te stellen door bijvoorbeeld het opleggen van een zogenaamde conserverende aanslag.     

Belastingteruggaaf ?

Het goede nieuws over een M-biljet is, dat het in veel gevallen tot een teruggave van belasting zal leiden. Dit zal met name het geval zijn, indien u in de loop van het jaar arriveert of vertrekt en uitsluitend inkomsten geniet uit loondienst. De tabellen die worden toegepast om de van uw salaris in te houden loonheffing vast te stellen, zijn gebaseerd op een dienstbetrekking gedurende het gehele jaar. Als u door immigratie of emigratie niet het gehele jaar in dienst bent, dan is de kans groot dat het gemiddelde tarief van de inhoudingen te hoog is vastgesteld en niet alle aftrekposten volledig in aanmerking zijn genomen. In de aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar wordt dit rechtgetrokken wat doorgaans tot een belastingteruggaaf zal leiden.    

Kan de aangifte elektronisch worden gedaan?

Helaas is het voor particulieren nog steeds niet mogelijk om het M-biljet elektronisch via de website van de Belastingdienst in te dienen. Wij als belastingadviseur kunnen met onze eigen software het M-biljet wel digitaal voor u indienen en zijn u hiermee graag van dienst.

De termijn voor het indienen M-biljet

Het M-biljet voor het jaar 2019 dient vóór 1 juli 2020 te zijn ingediend bij de Belastingdienst. Het is mogelijk om hiervoor uitstel aan te vragen.

Als u onze assistentie wenst bij het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting, dan zullen wij u automatisch opnemen in onze uitstelregeling, waardoor de uiterlijke deadline voor het indienen verschuift naar 30 april 2021. Dit geeft u meer tijd om de stukken te verzamelen. Uiteraard gaan wij direct met uw aangifte aan de slag zodra wij de benodigde informatie hebben ontvangen.

Tarieven

Voor het opstellen en indienen van uw aangifte inkomstenbelasting hanteren wij vaste tarieven. Zo ook voor het verzorgen van een M-biljet.

Het exacte tarief hangt af van uw situatie en het door u gewenste service niveau. Wilt u bijvoorbeeld ook een gesprek met één van onze deskundige adviseurs om een duidelijk beeld te krijgen van de fiscale implicaties van uw immigratie of emigratie ? Ook kunnen wij ons als uw correspondentieadres bij de belastingdienst laten registreren en zorgen wij dat wij altijd afschriften krijgen van alle aanslagen en correspondentie met de belastingdienst- wel zo handig als u zelf straks geen Nederland's postadres meer heeft ! 

Indien u graag wilt weten welk tarief op uw situatie van toepassing is, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen om uw persoonlijke situatie te bespreken en om gezamelijk te bepalen wek dienstenpakket het beste bij uw situatie past.

Voor werkgevers kunnen wij ook aantrekkelijke combinatiepakketten aanbieden voor het fiscaal ontzorgen van uitgezonden en inkomende werknemers en het verzorgen van hiermee gemoeide procedures zoals het aanvragen van een A-1 verklaring, het verzorgen van de fiscale aangifte(n) van de werknemers, het opstellen van "Hypotax" berekeningen, of het aanvragen van de 30%-regeling.   

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij hebben expertise en ervaring op het gebied van internationale belastingheffing en wij adviseren u graag op uw internationale vraagstukken. Dit kan zien op Nederlandse belastingheffing bij immigratie of emigratie, maar ook zeker op belastingheffing in het buitenland.    

Wij kunnen u uiteraard ook assisteren bij het opstellen en indienen van uw M-biljet of het door u ingevulde M-biljet voor u nakijken, zodat u zeker weet dat u een juiste aangifte indient.

Voor meer informatie of als u geïnteresseerd bent in onze diensten, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen per e-mail of bel ons kantoor in Amsterdam (020-570 9440) of ons kantoor in Rotterdam (010-2010466).

Wij maken graag tijd voor u!