taxci
 

Nieuws

Ondertekening nieuw belastingverdrag met Japan

Laatst gewijzigd: 30-11-2010

25 augustus 2010 

In Tokyo is op 25 augustus 2010 het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Japan ondertekend. Nu de ondertekening een feit is, wordt het nieuwe belastingverdrag zowel in Nederland als in Japan voorgelegd aan het parlement. De verwachting is dat de parlementaire behandeling door loopt tot in 2011, zodat het nieuwe verdrag waarschijnlijk per 2012 in werking treedt.

In de nieuwe situatie gaat de bronbelasting omlaag. Dat maakt het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijker om zaken te doen in Japan, en tegelijk wordt het voor Japanse bedrijven interessanter om te investeren in Nederland.

 De belangrijkste wijzigingen in het belastingverdrag betreffen het volgende:

  • De invoering van een 0% dividendbelastingtarief voor deelnemingsdividenden (bij aandelenbelangen boven de 50%). Verder geldt een maximum tarief van 5% op dividenden bij een aandelenbezit van minder dan 50% maar meer dan 10%. Het tarief  voor portfoliodividenden (particulieren en een aandelenbelang onder 10%) wordt verlaagd van 15% naar 10%;
  • De invoering van een 0% bronbelasting tarief op interest voor zover ontvangen door de Staat, de Centrale Bank, een overheidsinstelling of een financiële instelling (bank, verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds) niet zijnde concernfinancieringsmaatschappijen. Voor overige interest betalingen geldt een bron belastingtarief van 10%; 
  • De invoering van een 0% bronbelastingtarief op royalty betalingen (was 10% van het bruto bedrag van de royalty betaling).

Daarnaast is in het nieuwe verdrag vastgelegd dat bij een eventueel geschil over dubbele heffing een onafhankelijke commissie in een arbitrageprocedure uitsluitsel geeft als Nederland en Japan er samen niet uitkomen.

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons kantoor op 010-2010466 of rechtstreeks met

Ton Smit 

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

of

 Edwin Veele 

Telefoon: 010-2010472

E-mail: edwin.veele@taxci.nl