taxci
 

Nieuws

Wetsvoorstel goedkeuring belastingverdrag met Zwitserland naar Tweede Kamer

Laatst gewijzigd: 15-11-2010

15 november 2010

Op 26 februari 2010 heeft Minister van Financiën Jan Kees de Jager een nieuw belastingverdrag met Zwitserland ondertekend. Het bestaande verdrag dateert uit 1951. Dit nieuw belastingverdrag is recent als wetsvoorstel ter goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer en is gebaseerd op het OESO modelverdrag.

Het nieuwe verdrag bevat naast aanpassingen in de regels ter voorkoming van dubbele belasting eveneens een verscherping van het artikel inzake uitwisseling van inlichtingen. Dit artikel biedt mogelijkheden om inlichtingen te verzamelen die zich bevinden bij Zwitserse banken en onder het Zwitsers bankgeheim vallen.

Wijzigingen van regels ter voorkoming van dubbele belasting liggen onder meer in de sfeer van vaste inrichting, dividend, interest en vermogenswinst. Wij geven kort enkele belangrijke wijzigingen weer.

In het nieuwe verdrag wordt een plaats van uitvoering van een bouwwerk, of constructie- of installatiewerkzaamheden alleen als vaste inrichting gekenmerkt als de uitvoering langer dan 12 maanden duurt.

In het nieuwe verdrag is er een specifiek dividendartikel opgenomen welke voorziet in een bronheffing van 15% wanneer de uiteindelijke gerechtigde van de dividenden woonachtig is in de andere staat. Indien de uiteindelijke gerechtigde 10% van het kapitaal bezit wordt de bronheffing gereduceerd tot nihil. In dit artikel is tevens een voorbehoud gemaakt voor toepassing van de Nationale wet door Nederland inzake de conserverende aanslag. Het vermogenswinst artikel is eveneens in lijn gebracht met de Nationale wet van Nederland inzake de conserverende aanslag.

Eveneens is er een specifiek interest artikel opgenomen in het nieuwe verdrag waarbij de interest uitsluitend belast is in de woonplaats van de uiteindelijke gerechtigde. Onder het huidig verdrag heeft Zwitserland de mogelijkheid om een bronheffing op interest toe te passen van 5% .

Zodra het belastingverdrag in werking treedt zullen wij hierover berichten.

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons kantoor op 010-2010466 of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl

Of

Fariq Ishaak

Telefoon: 010-2010461

E-mail: fariq.ishaak@taxci.nl