taxci
 

Nieuws

Ondertekening nieuw belastingverdrag met Zwitserland

Laatst gewijzigd: 28-12-2010

26 februari 2010

Op 26 februari 2010 heeft Minister van Financiën Jan Kees de Jager een nieuw belastingverdrag met Zwitserland ondertekend. Het bestaande verdrag dateert uit 1951.

Het nieuwe verdrag bevat naast aanpassingen in de regels ter voorkoming van dubbele belasting eveneens een nieuw  artikel inzake uitwisseling van inlichtingen. Dit artikel biedt mogelijkheden om inlichtingen te verzamelen die zich bevinden bij Zwitserse banken en onder het Zwitsers bankgeheim vallen.

In het nieuwe verdrag is de zogenoemde “tie-breaker rule” in het artikel omtrent inwonerschap gewijzigd. Voor natuurlijke personen geldt uiteindelijk het ingezetenschap (onderdaan) om de woonplaats te bepalen. Voor andere dan natuurlijke personen geldt de plaats van werkelijke leiding. In het vorige verdrag was de statutaire zetel uiteindelijk beslissend voor bepaling van de woonplaats van het lichaam.

De bronheffingen in het nieuwe verdrag zijn het volgende.

De bronheffing op dividenden bedraagt in principe 15%. Indien de uiteindelijk gerechtigde 10% van het kapitaal van het uitdelend lichaam bezit, dan is de bronheffing 0%. In het huidig verdrag is er eveneens een bronheffing opgenomen van 0% maar dan wel bij een uiteindelijk kapitaalbezit van 25%. De bronheffing op interest is in het nieuwe belastingverdrag vastgesteld op 0%. Onder het huidig verdrag bedraagt de bronheffing op interest 5%. De bronheffing op royalty’s bedraagt 0%.

Helemaal nieuw in het verdrag is het artikel inzake het uitwisselen van inlichtingen. Hierin is geregeld dat de verdragsstaten inlichten kunnen uitwisselen met betrekking tot toepassing van het belastingverdrag alsmede de uitvoering van hun lokale wetgeving voor zover niet strijdig is met het belastingverdrag.

Zodra het belastingverdrag in werking treedt zullen wij hierover berichten.

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons kantoor op 010-2010466 of rechtstreeks met

Ton Smit

Telefoon: 010-2010470

E-mail: ton.smit@taxci.nl