taxci
 

Factuureisen 2004

Laatst gewijzigd: 03-06-2004

Met ingang van 1 januari 2004 zijn voor de BTW nieuwe regels gaan gelden in verband met het opstellen van facturen.

De nieuwe regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving en gaan derhalve in beginsel voor ondernemers in alle Europese lidstaten gelden.

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het opstellen van facturen zijn toegelicht door de wetgever:

  1. Wanneer bij de handel in gebruikte goederen de zogenoemde margeregeling wordt toegepast, moet dat op de factuur worden aangeduid. 
  2. Wanneer de belasting wordt geheven van de afnemer of ingeval van een vrijstelling, moet op de factuur worden aangeduid dat de levering onder de toepassing van de verleggingsregeling valt respectievelijk, als een factuur wordt uitgereikt, dat de levering is vrijgesteld. Ook als sprake is van een intracommunautaire levering moet dit worden aangeduid.
  3.  Op de factuur moet het BTW-identificatienummer waaronder de ondernemer de goederen heeft geleverd of de diensten heeft verricht worden vermeld. Dit is in zoverre een uitbreiding dat dit onder de huidige wetgeving slechts een vereiste is als er sprake is van een beperkte hoeveelheid diensten en van intracommunautaire leveringen (artikel 35, eerste lid, onderdeel f, Wet OB).
  4.  Het BTW-identificatienummer van de afnemer waaronder deze een levering of een dienst heeft afgenomen en van wie de belasting wordt geheven (bij binnenlandse leveringen en andere leveringen), of waaronder hij een intracommunautaire levering heeft afgenomen van een Nederlandse ondernemer, moet op de factuur worden vermeld; dit is nu een vereiste voor een beperkte hoeveelheid diensten en voor intracommunautaire leveringen (artikel 35, eerste lid, onderdeel f, Wet OB). Het betreft een uitbreiding tot alle gevallen waarbij de afnemer of de fiscaal vertegenwoordiger de BTW verschuldigd wordt. Dus bijvoorbeeld ook bij bepaalde telecommunicatiediensten of adviesdiensten waarbij de BTW wordt geheven van de afnemer.
  5.  Op de factuur moeten, ingeval de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger, zijn BTW-identificatienummer, naam en adres worden vermeld. 
  6.  Op de factuur moet de vergoeding worden vermeld voor elk tarief of in voorkomend geval elke vrijstelling. Ook moeten de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting, de eventuele kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen, en het toegepaste tarief worden vermeld. Ook dit is een uitbreiding aangezien thans slechts een vermelding van de vergoeding is vereist.
  7.  Op de factuur moet de datum worden vermeld waarop de in het voorgestelde artikel 35, eerste lid, onderdeel c, van de Wet OB bedoelde vooruitbetaling is gedaan, voorzover die datum kan worden vastgesteld en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur.
  8.  Op de factuur moet een opeenvolgend nummer worden vermeld, met één of meer reeksen, waarmee tevens de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd. De Wet OB vereist nu dat de factuur moet zijn genummerd.