taxci
 

Premiepercentages sociale verzekeringen 2019 vastgesteld

Laatst gewijzigd: 30-11-2018

30 november 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd per 23 oktober 2018, zoals vastgesteld door het UWV. Daarnaast heeft de Minister de volks- en werknemersverzekeringen vastgesteld voor 2019. Beide regelingen zijn geplaatst in de Staatscourant van 31 oktober 2018 en respectievelijk 20 november 2018.

Premies volks- en werknemersverzekeringen 2019

Premiepercentages sociale verzekeringen

Fonds

2018

2019

AOW

17,90%

17,90%

Anw

0,10%

0,10%

Awf (algemeen werkloosheidsfonds)

2,95%

3,60%

Ufo (uitvoeringsfonds voor de overheid)

0,78%

0,78%

Uniforme opslag kinderopvang

0,50%

0,50%

Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds)

6,27%

6,46%

De Awf-premie stijgt naar 3,60% en dient ter financiering van WW-uitkeringen met een duur van meer dan 6 maanden. De stijging van 0,75 procentpunt komt onder andere door de invoering van de compensatieregeling voor de betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Sectorfondsen 2019 

In de Staatscourant zijn de sectorpremies 2019 vastgesteld, welke onder meer de eerste 6 maanden van werkloosheid dienen te financieren. De premies worden per sector vastgesteld via een uniforme sectorpremie. Daarnaast kennen de sectoren Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf een differentiatie naar premiegroep (vnl. contractduur ter differentiatie) en dient niet gekeken te worden naar de uniforme sectorpremie.

De gemiddelde sectorpremie daalt van 1,28% in 2018 naar 0,77% in 2019.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of wilt u weten wat dit voor uw onderneming betekent, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen per e-mail of per telefoon op nummer 020 570 94 40 voor ons kantoor in Amsterdam of nummer 010 20 10 466 voor ons kantoor in Rotterdam.