taxci
 

Nieuws

Vakantietoeslag bij uitbetaling overwerk

Laatst gewijzigd: 21-08-2019

22 december 2017

Vanaf 1 januari a.s. gaat er iets wijzigen m.b.t. het uitbetalen van overwerk. Je bent namelijk vanaf deze datum als werkgever verplicht om vakantietoeslag uit te betalen over het overwerk ongeacht welk percentage je nu uitbetaalt. De wijziging kent directe werking. Dit houdt in dat na 1 januari 2018 ook vakantietoeslag betaald moet worden over overwerk dat in 2017 is verricht. Deze wijziging kan tot een aanzienlijke stijging van de werkgeverslasten leiden.

Afwijken van deze regel mag volgens de wet alleen nog in de cao. Indien er géén cao van toepassing is of er wordt in de cao niet afgeweken dan ben je als werkgever dus verplicht vakantietoeslag te betalen over overwerk.

Wil je als werkgever voorkomen dat je in 2018 vakantietoeslag over overwerk dat in 2017 is verricht moet betalen, zorg er dan voor dat de overwerkuren vóór 1 januari 2018 worden uitbetaald dan wel worden opgenomen. Wanneer de werknemer de overwerkuren na 1 januari 2018 opneemt, wordt ook uitbetaling van vakantietoeslag voorkomen.

Indien je op dit moment voor overwerk meer dan 108% uitkeert kun je er vanaf het jaar 2018 eventueel ook voor kiezen om als werkgever de arbeidsvoorwaarden aan te passen. In de arbeidsvoorwaarden kun je dan vermelden dat het overwerk inclusief vakantiegeld is. Om discussie te voorkomen kun je er dan tevens voor kiezen het overwerk op de salarisstrook uit te splitsen in overwerk en vakantietoeslag.

Let wel op! Bij een aanpassing van de bestaande arbeidsvoorwaarden dienen werknemers of de OR in te stemmen.

Contact

Indien u verder nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen per e-mail of per telefoon op nummer 020 570 94 40 voor ons kantoor in Amsterdam of nummer 010 20 10 466 voor ons kantoor in Rotterdam.