taxci
 

Nieuws

Wijziging salarisnormen voor kennismigranten bekend voor 2017

Laatst gewijzigd: 11-01-2017

11 januari 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voor 2017 geldende salarisnormen bekend gemaakt voor de kennismigrantenregeling. Het minimum overeengekomen loon per maand wordt voor 2017 als volgt vastgesteld:

  2017 2016
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.324 € 4.240
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.170 € 3.108
In Nederland afgestudeerde vreemdeling (oriëntatiejaar) € 2.272 € 2.228
Overplaatsing binnen concern (ICT Richtlijn) € 4.324 € 4.240

De genoemde bedragen moeten ten minste worden betaald om als kennismigrant in Nederland tewerkgesteld te kunnen worden. Loon in natura wordt niet meegerekend. Bovendien zijn de salarisnormen exclusief het jaarlijkse vakantiegeld (8%).

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2017, maar betrekking hebben op tewerkstelling van de kennismigrant in 2017, worden nog getoetst aan het salariscriterium van 2016.

Verder wordt op 1 januari 2017 het legesbedrag verhoogd, waarschijnlijk naar € 926 (€ 881 in 2016).

Indien u verder nog vragen/opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen per e-mail of per telefoon op nummer 020 570 94 40 voor ons kantoor in Amsterdam of nummer 010 20 10 466 voor ons kantoor in Rotterdam.